Pembaca Setia

Latar Belakang Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) adalah satu program latihan perguruan praperkhidmatan untuk melatih guru sekolah rendah yang berijazah di bawah sistem pendidikan kebangsaan. Program ini menawarkan 15 kursus di 27 buah Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) di seluruh Negara selaras dengan kelulusan kabinet bersetuju menaik taraf maktab perguruan kepada Institusi Pendidikan Guru yang boleh menganugerahkan ijazah pada 31 Julai 2005 . Program ini mula ditawarkan pada ambilan Jun 2005 kepada 2000 orang pelajar dimana mereka dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan sebagai prasyarat untuk mengikuti program PISMP. Secara rasminya kohort pertama program PISMP ini bermula pada ambilan Januari 2007. Para pelajar akan dianugerahkan ijazah dengan kepujian setelah mengikuti pengajian sekurang-kurangnya 8 semester di IPGM.

Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi 3 standard iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Antara strategi untuk meningkatkan kualiti guru ialah menyediakan program PISMP ini untuk meningkatkan kelayakan guru pada tahap ijazah. Cabarannya ialah untuk memenuhi sasaran 50 peratus guru siswazah di sekolah rendah pada tahun 2010.

Program ini mengambil kira para pelajar dapat menguasai semua 3 indikator yang telah ditetapkan untuk melahirkan guru berkualiti. Guru berkualiti diharapkan akan dapat memberi pendidikan berkualiti dalam usaha untuk melahirkan modal insan berkualiti bagi mencapai hasrat wawasan 2020 untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri.

Kurikulum PISMP juga bersifat holistik atau menyeluruh, mengintegerasikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai atau disposisi. Kurikulum Pendidikan Guru yang digubal turut mengutamakan kemahiran insaniah dan pelbagai kemahiran yang lain. Perspektif global berkaitan dengan pendidikan juga diambil kira seperti Education For All (EFA), Education for International Understanding (EIU), Education for Sustainable Development (ESD), dan juga empat tonggak pendidikan UNESCO (Pillars of Education)

Akhirnya mesyuarat pertama Senat IPGM pada 9 Disember 2010 telah bersetuju meluluskan seramai 1986 calon bakal guru untuk dianugerahkan ijazah sarjana muda perguruan dengan kepujian. Diharapkan graduan yang akan dianugerahkan ijazah ini akan dapat memenuhi 4 tonggak pembangunan dan kemajuan negara pada masa kini iaitu untuk merealisasikan gagasan 1Malaysia “Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan”, Pelan Tranformasi Kerajaan, Model Ekonomi Baru dan Rancangan Malaysia Ke-10.

04 November 2009

ANEMOMETER

Fungsi Anemometer

Pengamatan unsur-unsur cuaca dan iklim memerlukan alat-alat meteorologi yang bersifat peka, kuat, sederhana dan teliti. Ditinjau dari cara pembacaannya, alat meteorologi terdiri atas dua jenis, iaitu:

1. Recording iaitu alat yang dapat mencatat data secara terus-menerus, sejak pemasangan hingga pergantian alat berikutnya. Contoh : barograf dan anemograf.

2. Non recording yaitu alat yang digunakan bila datanya harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data. Contoh: barometer, termometer dan anemometer.Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin.

Satuan meteorologi dari kecepatan angin adalah Knots (Skala Beaufort). Sedangkan satuan meteorologi dari arah angin adalah 0o – 360o serta arah mata angin.

Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka.

Pada saat tertiup angin, baling-baling/mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin.

Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan berputarnya piringan mangkok-mangkok.

Dari jumlah putaran dalam satu detik maka dapat diketahui kelajuan anginnya.

Di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin.


Sumber Rujukan: KLIK

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin